dilluns, 10 de setembre de 2012

Benvinguts curs 2012-2013


Benvolgudes famílies,
Comença un nou curs escolar, el curs 2012-2013, ple d’il·lusions, somriures i aprenentatges que ens estan esperant.
A continuació, en aquest llibret informatiu, trobareu tota la informació pràctica i necessària respecte el servei del menjador de l’escola.
Enguany, i tal com es va decidir al Consell Escolar, la gestió del menjador la portarà a terme Serveis d’Esplai. Serveis d’Esplai, es l’entitat de la Fundació Catalana de l’Esplai que es dedica a la gestió d’activitats educatives i de lleure.
Dins de l’horari de menjador vetllarem especialment pels dos espais que conviuen durant aquest temps: espai de menjar i espai de lleure. El rendiment escolar està directament relacionat amb els hàbits alimentaris dels nens/es, és per això, que planifiquem uns menús variats i adaptats a les necessitats dels alumnes, basats en l’alimentació mediterrània i cuinats de manera sana. Durant l’estona de lleure els nens/es aprendran jocs, tècniques, cançons,... formant-se en valors humans i generant actituds positives vers als altres.
Per fer-ho possible comptem amb un equip de cuina i monitoratge format i amb ganes de fer realitat el projecte que tenim entre mans.
Restem a la vostre disposició per qualsevol dubte, aclariment o suggeriment.

QUOTES DEL SERVEI DE MENJADOR
Preu menú diari fix: 5,75€.
Preu menú diari per cadascun dels germans: 5,58 €
Preu tiquet esporàdic: 6,10 €
Es considera alumne fixe aquell que fa ús del servei de menjador un mínim de dos dies/setmana, sempre que siguin els mateixos dies de la setmana durant tot el curs.
Tots els nens/es usuaris de menjador han d’omplir la fitxa d’inscripció corresponent al servei.
Serveis d’Esplai, girarà un rebut domiciliat mensual al número de compte facilitat, entre l’1 i el 5 de cada mes per avançat. El mes de setembre el rebut domiciliat es girarà entre el 25 i el 28 d’aquest mes.
Les devolucions: si un nen/a falta al servei de menjador i comunica la seva absèn-cia a la coordinadora del menjador abans de les 9.30h del dia en qüestió, s’abonarà, en el rebut del mes següent, 3,20 € del primer dia i la totalitat de l’import del menú a partir del segon dia. Els nens/es esporàdics podran comprar el tiquet de menjador a la secretaria del menjador, diàriament, de 9.00 a 9.30h.
ALTRES CONSIDERACIONS RESPECTE A LA DOMICILIACIÓ El no-pagament de la quota mensual del menjador donarà lloc a la no-utilització d’aquests servei.
Una vegada regularitzada la situació podrà tornar a gaudir de les prestacions del servei abonant també les despeses per comissió de retorn de rebut produïdes per la devolució (que són de 3,01€ per rebut).

EL TEMPS DE MENJAR
Els menús de Serveis d’Esplai estan planificats per una dietista i segueixen les recomanacions que marca la Generalitat de Catalunya.
Els dies que l’escola organitzi una sortida de tot el dia, els usuaris fixes de menjador portaran el pícnic del menjador.
El preu del pícnic serà de 3,80 €.

INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES I DIETES Si un nen/a presenta al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, prèvia presentació del certificat mèdic, la dietista farà un menú personalitzat.
Els nens/es que dies puntuals tinguin indisposició podran demanar dieta, per aquell dia, donant l’avís de 9:00 a 9:30h, a la secretaria del menjador.

RESPECTE A L’ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS Els monitors de menjador no podem subministrar cap tipus de medicament als nens/es que no portin la corresponent recepta mèdica amb la informació sobre dosi, horari i autorització dels pares i mares.

EL TEMPS DE LLEURE
Abans i després de dinar, els nens/es que utilitzen el servei de menjador, disposen d’un temps de lleure que els monitors/es ompliran de contingut educatiu. Gimcanes, jocs, tallers, circuits motrius, .... i moltes altres activitats seran dinamitzades per l’equip.
Conjuntament amb l’escola celebrarem les festes i les tradicions catalanes i locals fent activitats engrescadores i diferents.
Els nens/es de P3, després de dinar podran descansar i relaxar-se per tal de poder rendir correctament durant les hores de la tarda. Els nens/es de P3 han de dur 2 pitets dins d’una bossa, una muda per deixar a l’escola i un paquet de tovalloletes. Tot el material ha d’anar marcat amb nom i cognoms.
Els nens/es de P4 i P5 han de dur 1 bata per menjador amb beta i nom, i un paquet de tovalloletes.

ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA
Si voleu tenir més informació sobre el funcionament del menjador, demanar entrevista de seguiment dels vostres fills, comentar incidències... podeu demanar entrevista a la coordinadora de menjador, ella us proposarà dia i hora per poder parlar tranquil·lament.

662 170 730 (contacte escola)  93 474 74 65 (dubtes domiciliacions de rebuts)